Monday, May 4, 2009

"PERANAN DAKWAH KEPADA INDIVIDU DAN ORGANISASI

3 MAY 2009- PERKIM NEGERI SARAWAK telah mengadakan ceramah bertajuk " Peranan Dakwah Kepada Individu dan Organisasi" di sebuah hotel terkemuka di Kuching, Sarawak. Penceramah jemputan ialah Yg Bhg.Tuan Hj. Kipli Hj. Yassin. Seramai 120 perwakilan yang terdiri dari ahli PERKIM seluruh Sarawak telah menghadiri ceramah tersebut. Ceramah ini memfokuskan tentang peranan Ahli PERKIM dalam dakwah. Para pendakwah perlu mempunyai persediaan yang rapi seperti ilmu dan kemahiran untuk memastikan dakwah disampaikan secara berkesan. Asas pendekatan dakwah seperti yang difirmankan Allah dalam (An Nahl : 125) yang bermaksud:
" Serulah Ke jalan Tuhanmu dengan Hikmah, Nasihat yang baik dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik".
Pendakwah perlu juga mengaplikasikan strategi antara yang diberi penekanan oleh penceramah ialah Strategi Keimanan,Ibadah, Akhlak, Jihad, Kasih Sayang, Ekonomi & Politik.

1 comment:

  1. Tahniah! Semoga aktiviti dakwah semakin rancak di Sarawak dan semoga Islam akan tersebar seluasnya.

    ReplyDelete